Aktualności
 
Akceptujemy płatności kartami

Lekarze specjaliści:

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:

SPECJALISTA CHORÓB OCZU: 

KARDIOLOG:

UROLOG:

DIABETOLOG:

ORTOPEDA:

PSYCHIATRIA:
BADANIA USG: 
          
Cennik konsultacji i badań USG 

Szanowni Państwo, w związku z opublikowaniem w dniu 15.01.2024 r. komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r., z dniem 01.02.2024 r. zmianie ulegają ceny konsultacji lekarskich oraz badań laboratoryjnych o średnioroczny wskaźnik cen i usług, który wyniósł 11,4 %.   

    Zakład leczniczy nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.Copyright (c)2013 Centrum Medyczne Ju-Medica